Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: Mr. X
Waar: Nijmegen

Een tijdje terug stonden hier vier verschillende negatieve reacties over mr. X uit Nijmegen. Zelf heb ik ook hele slechte ervaringen met deze advocaat. Omdat die reacties hier stonden, gaf dat mij nog wel genoegdoening omdat ik hoopte dat anderen dit zouden lezen en niet naar hem zouden gaan. Omdat die reacties nu weg zijn (worden die verwijderd na een tijd?) wil ik mijn verhaal hier wel kwijt. In deze reacties stond hoe hij dreigde, intimideerde en loog, over rekeningen bijvoorbeeld. Mensen gingen onder druk betalen. Ook hebben mensen onder druk van hem een reactie op deze website verwijderd. Dit was er dan weer opgezet door de makers van deze website.
Ik kwam bij hem terecht omdat ik nu eenmaal dringend een advocaat nodig had en hij meteen plek had. Pas later zag ik dat hij op deze website stond. Maar, hij heeft uiteindelijk niks voor me gedaan. Hij zei allemaal dingen hoe hij mij kon bijstaan maar die later echt niet bleken te kloppen! Ik ben niks opgeschoten, maar ontvang wel belachelijke rekeningen waar hij dingen op aangeeft die niet zijn afgesproken. Ik hoorde van andere advocaten bij mijn sportclub dat hij ook niet echt goed bekend staat onder advocaten in Nijmegen. Die vinden hem naar in de omgang en hij verliest nogal veel zaken. Niet echt een goede naam dus, deze man. Niet heen gaan dus.

Red: Over deze rechtsgeleerde kwamen de meeste klachten bij ons binnen en kennelijk op soort gelijke sites waarvan hij zegt er een paar via een gerechtelijke uitspraak van het internet heeft weten te verwijderen. Onder `` De Anonieme Rechtsgeleerde `` leest u hieronder het verloop van de dreigementen dat ook onze site aan te doen. Mede daarom hebben wij de oude klachten verwijderd- en om ook hem een kans te geven met een schone lei verder te gaan. Dat schijnt in uw geval dus niet erg gelukt te zijn.

Wij kunnen geen anonieme berichten meer plaatsen, dus hebben we de naam van de rechtsgeleerde waar u klachten over heeft niet vermeld.

Ingestuurd door: S J

Wie: Van de Redactie:
Waar: -

Wij willen graag meewerken om een advocaat en zijn kantoorgenoten waar in het verleden klachten over geuit zijn door zich benadeeld voelende clienten een nieuwe kans te geven door die oude berichten te verwijderen.

Rechtsgeleerden die met spierballentaal dreigden deze site uit de lucht te halen en er in het verleden in geslaagd zijn om andere sites van het internet te laten verdwijnen, zijn in dit geval advocaten waarover heel veel klachten geuit zijn. Wij hopen oprecht dat die zich gewaarschuwd achten en zich zodanig hebben leren gedragen dat er niet opnieuw klachten over binnenkomen die wij dan weer onverkort zullen plaatsen.

Het doel van deze site is nooit geweest om (ex) clienten een bepaalde advocaat schade toe te kunnen laten brengen, maar om de beroepsgroep waar in het algemeen veel klachten over kwamen zich te laten realiseren dat een zakelijker- correcter en zeker klantvriendelijker gedrag ten opzichte van hun opdrachtgevers nodig werd en het toezicht op de beroepsgroep verbetering behoefde. De Orde zelf en de overheid hebben dit proces opgepakt aan de hand van de vele berichten die zij daarover rechtstreeks- via de media- een 20-tal sites als deze ontvingen en uit het onderzoek dat Docters van Leeuwen in hun opdracht er naar uitgevoerd heeft.

De laatste twee jaar is het toezicht van de Orde verbeterd, meer burgers die zich onheus behandeld voelden dienden klachten in waarop er eveneens meer advocaten van het tableau zijn geschrapt en anderen die ook niet op tijd kwaliteit in hun werk konden leggen kwamen in grote financiele problemen of zijn zelfs failliet gegaan. Ook wij merken dat er de laatste tijd minder klachten binnenkomen, al blijft waakzaamheid geboden.

Zodra het toezicht zodanig functioneert dat iedere burger in goed vertrouwen zich weer tot een advocaat /notaris /mediator /forensisch deskundige etc. kan wenden en als daar toch nog klachten uit voort zouden komen, men er mee naar een betrouwbaar rechtvaardig opererend tuchtrechtsysteem kan gaan, wij geen klachten meer ontvangen, dan heffen we ons op. Streep er onder en iedere rechtsgeleerde kan met een schone lei verder.

Ingestuurd door: - De redactie

Wie: De anonieme Rechtsgeleerde
Waar: Wil hij niet zeggen

Het gaat niet om 1 advocaat, maar om meerdere advocaten. Wij zijn niet bereid om met u te onderhandelen, u bent immers niet in die positie. Wij hebben u reeds eerder laten weten dat uw site met één enkel verzoek aan de kort geding rechter wordt verwijderd. Wij hebben immers ook de andere sites verwijderd. Wij hebben u een link naar die uitspraak toegezonden. De betreffende site, was vrijwel identiek aan die van u. Aldus: verwijderen OF uw gehele site wordt verwijderd. Aan u de keuze. Ons maakt het niet uit.

Red: Het zal de rechter opvallen dat wij best willen verwijderen, maar dat u zelf niet meewerkt.

(U voert wel een perfecte PR zeg)

Ingestuurd door: - De Rechtsgeleerde

Wie: Van de anonieme Rechtsgeleerde
Waar: Wil hij niet zeggen

verwijderen: de pagina`s 22, 24, 26, en 31.

Red: Dit is een onredelijke eis. We gaan niet 20 berichten verwijderen omdat er 1 tussen zit die er moeite mee heeft.

Er zijn in het verleden berichten verwijderd, ook u willen u best ter wille zijn. Daarvoor moeten we echt weten wie verwijderd wil worden. Met iemand die anoniem wil blijven en zich meldt met een vals emailadres kunnen we echt niet veel.

Ingestuurd door: De anonieme rechtsgleerde

Wie: Van de anonieme Rechtsgeleerde
Waar: -

Geachte heer Dulfer,

Wij hebben u enige tijd geleden laten weten in kort geding onmiddellijke verwijdering van uw site te zullen vorderen.
(ook toen gaf u ons geen gelegenheid om aan uw verzoek te voldoen omdat u anoniem wenste te blijven)

Wij hebben u de link naar bestaande jurisprudentie toegezonden. Daaruit kon u voldoende opmaken dat het handhaven van uw site niet toegestaan is en op ieder moment door ons verwijderd kan worden.
(red: volgens onze jurist is daar geen aanleiding toe, de vergelijking met de verwijderde site gaat niet op, wij plaatsen nooit berichten die haat of geweld prediken, kuisen onbetamelijke woorden en deze site staat ook open voor mensen die positieve opmerkingen over een advocaat willen maken)

U heeft naar aanleiding van onze sommatie besloten enkele prangende berichten te verwijderen en verwijderd te houden.
(Red. Dulfer heeft toen alle niet door hem zelf ingezonden berichten op zwart gezet en de handdoek in de ring gegooid. Daarna is de site een half jaar niet meer onderhouden geweest tot wij het van hem overnamen)

Wij hebben daarop besloten verwijdering van uw site achterwege te laten, mede gelet op het feit dat u tevens conform de wet overgegaan bent tot het telkens registreren van de adresgegevens van de plaatsers.

Wij moeten thans tot onze verbazing constateren dat u de destijds verwijderde berichten, gewoon weer teruggeplaatst heeft.

Wij sommeren u de in de loop van de afgelopen periode weer door u teruggeplaatste berichten onmiddellijk te verwijderen en verwijderd te houden, en wel uiterlijk op morgen, zondag 22 maart 2015, bij gebreke waarvan wij uw site definitief zullen verwijderen en u verder in rechte zullen betrekken. Discussie over de kwestie is zinloos. Wij zullen daar oouk niet aan deelnemen.

Red: Koos Dulfer beheert deze site al sinds sept. 2014 niet meer. Al hoeven wij niet in te gaan op anonieme berichten, toch willen wij u wel van dienst zijn door een bericht te verwijderen, maar dan moet u wel aan willen geven welke het betreft.

De anonieme rechtsgeleerde.

Ingestuurd door: - -

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: