Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: Mr. J.M.Koppert
Waar: Lelystad

Mijn advocaat, aardige man zo te zien,ziet al maanden in het geheel niet, of doet alsof, waarvoor ik op hem een beroep moest doen. Ik melde me bij de Bali van advocatenkantoor Nauta& Lucas in Lelystad begin februari 2015 alwaar ik de heer J.M.Koppert kreeg toegewezen om een afspraak mee te maken. Ik ben vanaf dag 1 heel duidelijk geweest en heb precies uit de doeken gedaan dat ik al jaren getreiterd werd door buren die op verschillende wijzen voor allerlei overlast zorgen.Van jarenlang dagelijks urenlang hondengejank tot zaken die luidruchtig, bedreigend als ook trillend de orde in mijn huis afschuwelijk, en erger in mijn lichaam ernstig verstoren.
Het langdurig dagelijks aan moeten horen van overlast heeft me dit hartritmestoornissen opgeleverd.Ik kan niet meer mijzelf zijn in eigen huis.Ik kan me niet concentreren op mijn werkzaamheden en ik kan geen bezoek ontvangen omdat de overlast altijd overheerst. Op mijn verzoek is middels advocaat in eerste instantie gevraagd om persoonlijk overleg met buren tot stand te kunnen brengen.
De buren hebben dat geweigerd en nu is het "wie eist bewijst" aan de orde. Ik eis niets ik vraag om overleg met mediator om dat gedaan te krijgen. En dat is dus niet gelukt, want buren weigeren contact zoals ze dat al 15 jaar deden. Het intens teleurstellende en gemene van de zaak is nu dat ik moedwillig geterroriseerd mag worden met getuigen en al, maar niet kan bewijzen dat de rotzooi uit hun huis afkomstig is. Een ieder kan dit horen en voelen, alleen politie vind het geluid niet hard genoeg.
Het is ook niet de hardheid, maar het dagelijkse aanwezig zijn zitten op een trillende stoel, in een trillend bed te moeten liggen, en zelfs in de tuin bij voor en achterdeur trillende vloer te voelen.Een advocaat kan het dus niet voor elkaar krijgen om buren te pressen toegang te verlenen tot hun woning om te kijken of de gebruikte apparatuur wel binnen de wetsregels worden gebruikt.IK ben namelijk maar op een ding uit en dat is zoeken naar een oplossing zodat IK weet wat IK eraan kan doen, want de dader ligt op het kerkhof en word daar nog wat vertroeteld door de mensen die denken te weten wat rechtshandhaving betekend in de breedste zin van het woord. Ik heb verzocht om een rechter er naar te laten kijken maar advocaat zegt dat je dan voor Piet Snot staat zonder bewijs.Ikzelf sta niet snel voor Piet Snot, want mensen luisteren over het algemeen graag naar mij en dat zou de rechter wellicht ook wel eens graag doen. Reactie Koppert is: Dan ga ik niet mee.Ik ben diep, en diep geschokt door deze manier van doen. Is er dan geen ene timmerman in het land die deze gebroken sleutel maken kan? Ik ben ziek, en wordt steeds zieker door de hersenspoel acties van buren. Op mijn rouwkaart zal ik straks vertellen dat ik vermoord ben door mijn buurman.

Ingestuurd door: CML Koster

Wie: mr Arnoud Jussen
Waar: Rotterdam

Vanwege een vrij drukke rechtspraktijk heb ik een aantal zaken uitbesteed aan een advocaat. Deze advocaat heeft de zaken zeer slecht afgewerkt met als gevolg een groot aantal ontevreden clienten die bij mij verhaal kwamen halen. Mr Jussen te Rotterdam erkende geen enkele aansprakelijkheid.

Ingestuurd door: Jos Keltenbroeck Keltenbroeck

Wie: Rechter Klems Dubios
Waar: Den Bosch

Rechter Klem Dubios heeft in 2010 schuldig,onrechtmatig daad veroorzaak in een van de liefste 10 geblunderd vonnis In 2010 Onbevoegdheid,onvoorzichtigheid,inbreuk op mijn recht,wettelijk ambtelijk bevel gegeven in haar geblunderd uitvoerbare bij voorraad vonnis .Mijn eigendom gratis weg geven zonder enige rechtsgeldig bewijs aan tegen partij.
Vervolg werd ik jaren lang geestelijk geterroriseerd ,financieel uit geperst met dubbel executie opgelicht door Deurwaarder Ras uit Helmond ,Ondertussen Oplichter Notaris Brants uit Helmond had verzorg dat een onrechtmatigdaad akte verdeling en valse handtekening voor de hypotheek geplaatst is om mijn eigendom te plunderen,levenspolis en financieel te beroven . Mijn ex advocate van Gastel uit Helmond heeft juridisch fout op fout gemaakt het hoger beroep is niet bij recht bank ingeschreven liet hij de notaris onrechtmatig akte met valse hand tekening woning laten passeren,overleg samen met tegen partij advocate van Wijk uit Helmond om de vonnis rechts geldig te maken zo dat ze kan executeren ,ontvang dubbel betaling van mij en ook toevoeging.Hij is net een echt een slang in je achter tuin .
Het niet rechts geldig vonnis 2010 hebben deze witte boord criminelen verzorg dat het vonnis rechtsgeldig is om mij financieel uit te persen ,op lichten en 5 jaar lang geestelijk geterroriseerd in de Naam van de Koning .
Inmiddels ben ik op zoek naar een goed gespecialiseerd human right/slachtoffer advocate om tegen de staat aansprakelijk te stellen .Alle advies zijn welkom

Ingestuurd door: Nita Persaud

Wie: Mr. Froana Hoff
Waar: Leiden

Deze mevrouw heeft mij volledig verkeerd geadviseerd over als expat naar het buitenland verhuizen met mijn gezin. Dankzij haar krijg ik mijn kind niet terug naar Nederland vanuit het Midden-Oosten. Ze was namelijk even vergeten het internationale verdrag voor kinderontvoering te noemen in haar advies. En het feit dat als je als gezin naar het buitenland verhuist, je automatisch de woonplaats van je kind wijzigt en je dus niet meer zo maar met je kind terug kunt naar Nederland. Ook niet als je Nederlander bent en je kind ook.
Gevolg: ik moest het land verlaten en mijn kind achterlaten. Gevolg: een huilend kind op skype dat zijn mama mist en naar huis wil. En ik sta met mijn rug tegen de muur, zonder inkomen, zonder juridische middelen om mijn ex te dwingen onze zoon te laten gaan. Bedankt Froana!

Ingestuurd door: Suzan De Groot

Wie: Mr. Monique van Roosmalen
Waar: Emmen

Geachte heer/mevrouw,
In 1983 buiten gemeenschap van goederen getrouwd met H.P. Vanaf de eerste dag heb ik meegewerkt in het bedrijf. Van een klein boerenbedrijf, een groot paardenbedrijf gemaakt. Tot ongeveer 1997 had H.P. maatschapsverband met zijn vader. Daarna kwam ik in de maatschap. We kregen drie kinderen. Toen de oudste en de jongste mee gingen werken, werd onze de maatschap samen met de kinderen ook ingeschreven bij de KvK. Op de inschrijving staat achter mijn en de naam van H.P. als startdatum 1983. In 2010 wilde H.P. van mij scheiden. Hij ging met zijn vriendin achterop ons bedrijf met haar wonen. In 2012 ben ik verhuisd met de jongste dochter. De oudste bleef werken bij haar vader. In augustus 2012 werd Monique van Roosmalen mijn advocate. Het contact met mij van haar kant, was nihil. Mijn emails werden in negen van de tien keer, niet beantwoord. Tot de rechtszitting in april 2015, ben ik hooguit vier keer bij haar op kantoor geweest. Tijdens de gesprekken daar, was er nooit iets concreets gedaan. Ik had de indruk, dat ze mij een hopeloos geval vond. Met de informatie die ik haar gaf, heeft ze niets gedaan. Tijdens de rechtszitting heeft ze me aan geen enkele manier verdedigd.
Het stoorde mij uitermate, dat ze op een zeer vriendschappelijke manier omging met de advocate van mijn ex H.P.
Op haar advies heb ik genoegen genomen, met een kleine geldelijke vergoeding.
Na bijna 28 jaar gewerkt te hebben in het bedrijf, kreeg ze niet voor elkaar, dat ik meer kreeg dan 10000 euro. Een bedrijf van meer dan een miljoen waard.
De 10000 euro is het enigste dat ik uit het bedrijf heb meegekregen. Ook een pensioen is van de baan. Dit geld zit allemaal in het bedrijf.

Ik voel me door deze advocate aan het lijntje gehouden. Ben diep teleurgesteld, dat ze niets heeft gedaan. Haar reactie was vaak, dat het zoveel was en ze niet goed wist wat ze er mee moest doen.
Ze had me beter naar een andere advocaat kunnen laten gaan, die meer verstand van dit soort zaken had.

Ingestuurd door: Annelies Oostra

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: