Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: G.W Brands-Bottema senior rechter
Waar: Arnhem

In 2012 heb ik een beroep gedaan op het blokkaderecht voor mijn kleinkind dat al sinds 2010 bij ons woonde destijds per direct uithuis geplaatst omdat de moeder wegens suicidepogingen en een psychische stoornis gedwongen werd opgenomen, Blokkaderecht houd in: als de ouders de verblijfplaats van het kind willen wijzigen moeten ze zelf bij de rechtbank daarvoor een verzoek indienen. Op advies van mijn advocaat de heer RFM Post werkzaam bij het advocatenkantoor Plieger&Saija te Arnhem hebben wij om het kind bij ons te kunnen houden OTS aangevraagd en vervangende toestemming psychologisch onderzoek, In december 2013 hadden we 2 zittingen op 2 en 6 dec, kind was 28 maanden toen het bij ons kwam en inmiddels 3.5 jaar bij ons. De rechter was G.W. Brands-Bottema die tot onze verbijstering in beide zittingen de door ons verzochte zaken niet inhoudelijk behandelde maar de zaak van de moeder de teruggeleiding van het kind, mijn advocaat zei en deed niets dit was toch een gegronde reden geweest de zitting te wraken. Ik was nog nooit bij een rechtbank geweest en wist niet wat mij overkwam.In de Beschikking die ik later kreeg van Brands-Bottema schreef ze dat ze in overleg met De Raad voor de Kinderbescherming had besloten dat het kind terug moest naar de moeder. Ik heb Brands-Bottema per brief laten weten dat ik 2 brieven heb van de directeur van de Raad de heer van Wifferen dat de raad van de rechter geen opdracht hebben gekregen onderzoek te doen, en dat ze corrupt en met leugens de Beschikking heeft geschreven ik niet mijn recht als rechtzoekende heb gekregen door mijn zaken niet inhoudelijk te hebben behandeld. Er zou een pro-forma zitting komen. Van mr.Plieger kreeg ik te horen dat ze bij de rechtbank Arnhem niet wisten wat ze aan moesten met deze zaak en dat hij de patroon was van mijn advocaat de heer Post gespecialiseerd in financiele zaken en niet in familie of kindzaken. Ik kreeg geen pro-forma zitting maar weer een Beschikking van Brands-Bottema met dezelfde leugens en dat ze niet bevoegd was. Tegen de rechter Brands-Bottema kan men nergens een klacht indienen, Tegen mijn advocaat RFM Post bij de deken van Orde van Advocaten is ook zinloos want hij is tijdens nog deze lopende zaak uit de advocatuur gestapt en nu werkzaam in Den Haag als financieel adviseur bij de Orde van Advocaten. Ik heb mijn geld teruggevorderd en het buro in kennis gesteld dat hun bijdrage aan mij hebben gegeven die niet zijn gebruikt waarvoor het bedoeld is want dat is wettelijk vastgelegd: (alleen bedoeld voor de aangevraagde zaken) het kind moest terug van Brands Bottema en is hier zwaar de dupe van geworden als ik eerder had geweten dat hier in nederland advocaten en rechters zo corrupt waren had ik het recht in eigen hand genomen en was het kind nog veilig geweest RECHT is in Nederland Krom zelfs in de Grondwet staat een ieder heeft recht op een eerlijk proces ik dus niet en met mij vveel mensen niet, Els.

Wie: E. van Kemseke
Waar: Terneuzen

In 2014 vroeg ik een uitkering aan bij de gemeente Terneuzen. Hier had ik net geen recht op,kon volgens hun wel mijn kinderalimentatie laten herzien. Die was erg laag.
De betreffende advocaat heeft zijn best gedaan. Aangezien mijn ex-man ong. 4300 netto verdiend,vond ik dat ik op nog iets meer recht had.
Ging naar 2e advocaat. Door haar kregen de kinderen nu geen vakantiegeld meer van hun vader. Ik wilde met deze zaak stoppen,zij adviseerde door te gaan. Vervolgens heeft ze 1 emailtje gestuurd naar tegenpartij. En meer kon ze niet doen.
Vervolgens wilde ik een gesprek met haar;ze wilt geen verder contact met me.
Mijn papieren proberen terug te krijgen na 2 weken,dit kon nog niet: moeten nog gekopieerd worden.
Nu afspraak gemaakt met de bazin v/h kantoor,voor 3 maart a.s. Ben benieuwd...

Wie: Mr Vliexs
Waar: Nijmegen

Zorgplicht advocaat. Brunet advocaten (Messelink en Vliexs) heeft ons bijgestaan bij een arbitrage procedure. De tegenpartij stelde in de procedure dat haar omzet praktisch nihil was en op basis van deze informatie namen wij een standpunt in. Hierom vroeg Brunet advocaten niet naar de resultaten van een onderzoek dat de arbiters van de financiƫle administratie dat de arbiters zelf hadden gedaan. In de uitspraak lazen wij vervolgens dat de omzet van de tegenpartij veel hoger was dan die van ons. Wij hadden gehoord moeten worden over de resultaten van het onderzoek dat de arbiters zelf hadden uitgevoerd en Brunet had hiervoor moeten zorgen. Wij hebben op geen enkele manier aangegeven dat wij niet gehoord wilden worden over de resultaten van dat onderzoek.

Wie: Nederlandse Orde van Advocaten
Waar: Den Haag

Nieuws. Er is een nieuwe advocatenwet. We lezen bij artikel 10 A 1.d; Integer en onthoudt hij zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt; en e; vertrouwenspersoon en hij neemt geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen. 2. (verkort) De algemene raad en raden van De Orde KOMEN OP VOOR DE RECHTEN EN DE BELANGEN VAN DE ADVOCATEN! Er blijkt dus geen ene moer veranderd te zijn, de rechten en belangen van de burgers doen er niets toe, de togamaffia blijft elkander tot in het oneindige dekken.

Volgens 1 d. en e. mag de advocaat dus o.a. niet liegen voor de rechtbank, de rechtbank niet misleiden met valse documenten, niet buiten kantoortijd even telefonisch overleg hebben met bevriende rechters of griffiers om een bepaald proces een zekere richting in te sturen etc. etc., maar als hij dat wel doet en u daar een klacht over neerlegt, dan zegt deze zelfde nieuwe advocatenwet dat de dames en heren rechtsgeleerden elkaar door dik en dun blijven steunen. De klachtenprocedures gaan niet over ons belang als burgers, niet over onze burgerrechten, maar zoals het altijd geweest is, om de advocaat te beschermen, zelfs als hij alle regels met voeten treedt, staan DE RECHTEN EN DE BELANGEN VAN DE ADVOCAAT VOOROP!

Bij 36a. staat dat er een College van Toezicht aangesteld is, maar die mag geen clientendossiers inzien en zijn bevoegdheden zijn verder op allerlei manieren ingeperkt. De tijd zal het leren of dit college ooit iets meer dan een papieren tijger zal worden. Wat moet dit college aan met A, de nieuwe advocatenwet en B, met het feit dat de belangen en rechten van de advocaten centraal staan? Wat kan of zal dat college dan voor invloed hebben of kunnen corrigeren op al of niet zuiver gedrag van advocaten?

Wie: MR H Polat
Waar: Haarlem

2700 karakters zijn om precies en alles wat er is gebeurt te vertellen te weinig.
Het eerste optreden van deze Advocaat was goed, hij zag in de processtukken dat het OM mij twee keer voor hetzelfde feit wilde veroordelen.
Hierop werd schorsing van voorlopige hechtenis gehonoreerd,(okt 2007) de zaak (in eerste aanleg meervoudige kamer), werd uiteindelijk behandelt door politierechter.(Januari 2008), omdat ik naar het buitenland wilde en daarbij de voorwaarden die er gelden voor SVH niet te schenden, is er contact opgenomen met de advocaat,en na goed overleg met advocaat (emailadres, telefoonnummer), zolang hij mij kon bereiken bleek dit geen probleem te zijn. In Januari 2008 zaak voor politierechter en omdat er besloten was om tegen iedere straf hoger beroep aan te tekenen, vond de advocaat het geen probleem wanneer ik bij de behandeling niet aanwezig zou zijn, de kosten verbonden aan het bijstaan bij politierechter waren in Nederland al voldaan, en zoals verwacht was de uitsrpaak van de politierechter er een waar wij ons niet in konden vinden, de advocaat belde mij in het buitenland en bracht verlag uit van de zitting en eis...conclusie Hoger Beroep.
De advocaat vroeg om de kosten die het hoger beroep met zich meebrengt via de bank naar hem over te maken, destijds was ik nog niet in bezit van een bankrekening in buitenland en is het bewuste bedrag van 1250euro overgemaakt via Western Union.
In de jaren die volgen zoek ik regelmatig kontakt met advocaat of er al een zittingsdatum van het hoger beroep bekent is,het antwoord is altijd nee nog niets bekent.
Wanneer ik in Maart 2012 op bezoek ben in Nederland en op de A1 in een verkeerscontrole terecht kom word mij een exploot uitgereikt waarop staat dat ik in het door mij aangetekende hoger beroep niet ontvankelijk ben verklaart, ook mag ik meteen mee naar een Politieburo waar DNA word afgenomen.
Meteen kontakt opgenomen met Advocaat hoe dit mogelijk is, ik ben namelijk niet op de hoogte dat er uberhaupt een hoger beroep heeft gediend, nu blijkt dat er bij het OM onduidelijkheid bestond over mijn verblijfplaats, maar deze was/is bij de advocaat wel bekend, hij had mij op de hoogte kunnen brengen via telefoon, en of via email en heeft dit nooit gedaan, het word nog gekker wanneer ik de opgevraagde stukken in handen krijg, uit deze blijkt dat de rechtbank de zaak 5 keer heeft aangehouden omdat ik onvindbaar zou zijn, toen ik de advocaat confronteerde met dit, had deze een heel glad verhaal, wat natuurlijk niet deugde, enfin volgende stap cassatie, terwijl het cassatie schrift al was ingediend bij de hoge raad, kwam ik er zelf achter dat het punt wat deze advocaat aanvoerde aantoonbaar niet klopte er zat zelfs een Document in het dossier die aantoonde dat het OM wel had geprobeerd aan te tekenen op een postbusadres, met als gevolg dat het verzoek tot cassatie moest worden teruggehaald, uiteindelijk vond de Advocaat-Generaal dat de zaak terug verwezen had moeten worden, iets wat niet is gebeurt.
Door mij zijn checkpunten verzoek cassatie aangeleverd bij advocaat hier heeft hij niet mee gedaan.
Hij had een zwak puntje dit terwijl er minstens 5 punten waren om het cassatie verzoek te laten slagen.
Nu is deze advocaat altijd betaald, en is door mij uitgevonden dat hij ergens in de slepende kwestie toevoeging voor mij heeft aangevraagd,nu hoeft dit geen fraude te betekenen.
Wel heeft deze advocaat ervoor gezorgt dat mij de kans op een eerlijke rechtsgang is ontnomen, buiten de taakstraf die uitgevoerd moet worden, vind ik het ergste dat ik mijzelf nooit heb kunnen verdedigen, ik ben nog altijd van overtuigd dat het aan mij ten laste gelegde van geen kanten klopt, dit is allemaal aan te tonen, maar helaas.
Conclusie Hayri Polat is een aardige man, maar advocaat is hij niet.

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: