Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: diverse
Waar: friesland

Mijn scheidingsprocedure duurt al bijna 8 en is nog niet afgerond. Al geklaagd bij de deken, maar de nota is inmiddels ca €14.000,-. Elke minuut wordt gedeclareerd, maar de daadwerkelijke acties zijn voornamelijk termijnen stellen die weer verlopen, dezelfde informatie opvragen en vragen over de status van het dossier. Ik had nog hoop op de onafhankelijke toezichthouder, maar helaas. Wij kunnen wel blijven klagen, maar beter is misschien een fonds oprichten mbv crowdfunding en desnoods doorgaan tot het Europese hof voor de rechten van de mens? Het is toch onze rechtstaat die de advocatuur probeert te ondermijnen? Makkelijk zal het niet worden, maar er moet toch ergens een mooie case liggen om daarmee naar Europese hof te gaan? Teeven helpt niet, blijkt wel. Wie denkt en helpt mee?

Red: Een van onze leden heeft zijn ``proces`` dat nog veel meer kostte en mede omdat er ``geld geroken was `` daarom verstrikt raakte in de onderlinge belangenverstrengeling tussen de advocaat- rechter en mediators die er allemaal een goed belegde boterham aan hadden voor het Europese Hof gebracht. Daar liggen echter nog 115.000 zaken voor hem op afhandeling te wachten.
- Zolang de overheid onze burgerrechten niet weet te garanderen wegens de zelfde onderlinge belangenverstrengeling ( * ), zit er weinig anders op dan in actie te komen o.a. door de div. rechtsgeleerden aan de schandpaal te nagelen op het internet. Of met z'n allen tegelijk over te gaan tot het staken van betalingen aan advocaten en mediators.
Immers, nogmaals, al die klachtenprocedures die er zijn, zijn er alleen om ons in de waan te laten dat er iets mee gedaan wordt en ons langdurig van het kastje naar de muur te sturen.

* Veel zogenaamde Volksvertegenwoordigers en bijna alle leden van De Raad van Staten zijn rechtsgeleerden die vaak belangen in een adv.kantoor hebben, of als commissaris verbonden zijn aan grote ondernemingen en dienen in de 1e plaats de belangen van elkaar zoals we ook gemerkt hebben hebben bij het afserveren van de gewenste- en noodzakelijke Onafhankelijke Toezichthouder.

Wie: Spectrum advocaten
Waar: Haarlem

Spectrum Advocaten zijn oplichters! Wel bekwaam maar daar heb je als client niets aan omdat ze zich totaal niet op de client richten maar op het zoveel mogelijk declareren. Het gaat ze alleen maar om de winst. Klein voorbeeld is dat als je belt over een exorbitante rekening, je over dat telefoontje een nog exorbitantere rekening krijgt. Ze hebben mij op hoger beroep gestuurd, terwijl er geen schijn van kans is om te slagen. Ze geven geen schatting wat de kosten gaan zijn, maar maken je bang en afhankelijk van ze. Ik wil iedereen waarschuwen voor Spectrum Advocaten, vooral voor Menno Jansen en Marten van Buiten.

Red: Op verzoek van genoemde rechtsgeleerden schijnen wij verplicht te zijn uw naam en adres op te geven zodat ze een smaadproces tegen u aan kunnen spannen. Om dat te voorkomen kunnen wij ook op uw verzoek het bericht verwijderen.

Wie: kraan
Waar: amsterdam

Kraan is een zeer ongemotiveerde \"advocaat\"die de naam advocaat niet waardig is .een oplichter en iemand die absoluut niets geeft om zijn \"clienten\"of slachtoffers derhalve .

Wie: Mr. J. P. Geertsema
Waar: ?

Even iets rechtzetten de eerder door mij genoemde advocaat werkt niet of niet meer onder het door mij eerder vermelde adres.

Wie: De Advocatuur
Waar: Nederland

Het advocatenbedrijf is een onderneming met winstoogmerk. Kijk daar voor uit. Probeer altijd een (kostbaar) proces te vermijden ook omdat het de meeste advocaten geen reet interesseert of u uw zaak wint of verliest, als hij de centen maar binnen heeft, maar als het niet anders kan?

Enkele tips:

Vraag vooraf wat uw proces ongeveer gaat kosten. Aan een uurtarief heeft niemand houvast, want u bent er niet bij als de rechtsgeleerde met uw zaak bezig is. Iedere renovatievakman- timmerman weet uit ervaring wat bijv. het handmatig maken van een deur kost als u hem de opdracht heeft gegeven uw huis op te knappen, al is geen deur qua maat het zelfde.
Zo ook de loodgieter die een nieuwe boiler plaatst, al is ieder werkje in ieder huis net iets anders. Zo mag men van een advocaat met jarenlange ervaring verwachten dat hij precies weet wat bijv. een gemiddelde echtscheiding, of de procesvoering van een arbeidsconflict kost.

Als hij of zij dat netjes vooraf zegt, maak dan een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin u hem de opdracht verstrekt u bij te staan in uw zaak voor dat genoemde bedrag en vraag hem die opdrachtbevestiging ondertekend voor akkoord terug te sturen. Doet de advocaat dat niet, dan kunt u aannemen dat die advocaat zich niet op dat bedrag vast wil leggen. Zoek dan een andere.

Noem in uw opdrachtbevestiging precies wat u van uw advocaat verwacht naast de kosten die er voor berekend zullen worden.
Als er na verloop van tijd toch nog rekeningen daar overheen komen hoeft u die niet te betalen en staat u sterk bij de Deken als u daarover een klacht indient, resp. bij de deurwaarder als de advocaat u ondanks de bevestiging nog een extra poot uit wil draaien. Maar, kijk uit dat u tijdens de loop van het proces geen vervolgopdrachten geeft, zaken die zich voordoen die niet in uw opdrachtbevestiging omschreven zijn. Net als in de ``bouw`` moet de aannemer- de advocaat u netjes van te voren het prijskaartje opgeven dat aan ``meerwerk`` vastzit en als die ter goeder trouw is, zal die dat ook netjes op papier vastleggen.

Betaal nooit op een voorschotnota van de advocaat, want dan heeft die zijn geld al binnen zonder dat hij iets heeft gedaan en kan uw zaak nog wel eens onder aan de stapel terechtkomen.

Tot zo ver over de kosten. Als u van te voren goed de opdracht aan de advocaat heeft omschreven en hij gooit er met de pet naar, ook dan staat u sterk in het tuchtrechtsysteem (bij de Deken, de Tuchtrechter, het Hof van Discipline) omdat u daar de wanprestatie van uw advocaat zwart- op wit aan kunt tonen. Ook geeft u daarmee het hele tuchtrechtsysteem minder kans de advocaat waarover u klaagt de hand boven het hoofd te houden wat helaas in 98% van alle gevallen gebeurt.

Een goedwillende advocaat kan- en wil omgekeerd na het zogenaamde intake-gesprek natuurlijk zelf ook een opdrachtbevestiging opstellen
waarin duidelijk omschreven staat wat u van hem verwacht en wat dat dan mag kosten.

Kortom: Als u bijvoorbeeld een familierechtadvocaat van naam bezoekt die al vele jaren zijn praktijk uitoefent, maar geen idee zegt te hebben wat een gemiddelde echtscheiding kost, zoek dan een andere. Immers, het gaat er dat soort advocaten niet om, om naar eer en geweten uw zaak te dienen, maar om u zoveel als mogelijk geld uit de zak te kloppen.

Ingezonden door een ervaringsdeskundige.Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: