Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: Anonieme rechtsgeleerden
Waar: Nergenshuizen

Geachte gerechtsgeleerde(en), wie zijn jullie? Naar het schijnt bent u met velen, u spreekt immers in de - wij - vorm maar openbaart niet wie en of wat u bent. Wij de slachtoffers van het onrechtbedrijf Nederland doen dat althans gewoon wel, wij zijn ook bij alle systemen bekend met naam en adres! Even zo goed blijft voor mij het recht op mijn mensen rechten hermetisch afgesloten, en juist daar in schuilt het grote gevaar voor de zogenaamde rechtstaat. Deze word in deze behandelmethode een schijn rechtstaat, rechtzoekenden hebben wettelijke rechten op toegang tot het recht maar treffen b.v. een advocaten wettelijk verboden accountants/advocatuur welke meer oog heeft voor hun rechts, aansprakelijkheid belangen dan voor de belangen van de cliënt, allen in de rechtstaat. Ik heb deel genomen aan het debat \\\"Boze burgers en de rechtsspraak\\\" naar aanleiding van het 400 jarig bestaan van de Rijks Universiteit Groningen, daar is ons verteld dat wij in Nederland op plaats 16 staan inzake rechtelijke uitspraken en het uit te leggen voor de normaal denkende van deze rechtelijke uitspraken! En dat geachte rechtsgeleerdheid is nog achter een oost blok land als Roemenië, hoe kan dat nu in formeel een van de aller beste rechtsstaten van de hele wereld? Als er al toegang tot de rechtspraak is geweest natuurlijk! In afwachting van uw rechtsgeleerde(n) reactie verblijf ik hoogachtend, Roelof Wijnholds Emmer Compascuum.

Wie: Van de anonieme rechtsgeleerde
Waar: Nergenshuizen

Geachte redactie:

Wij zijn in positieve zin verbaasd. Dank dat u heeft meegewerkt. Uw site, zoals die er nu uitziet, voldoet aan de wet en aan de jurisprudentie. Wij hebben geen reden meer om onze vordering tot verwijdering van de site van het internet, te handhaven. Wij blijven de site even een paar dagen volgen om te kunnen constateren dat dit zo blijft, en daarna trekken wij ons verzoek aan de Voorzieningenrechter in.

Red: De discussie over de kwaliteit van de (civiele) Rechtspraak en de belangenverstrengeling met allen die daar omheen hun brood verdienen is hiermee niet beëindigd. Zolang De Orde geen rechtvaardiger, beter, tuchtrechtsysteem hanteert en internetsites als deze beknot, of langs juridische weg uit de lucht zijn gehaald, of zelfs gehackt en geblokkeerd worden, is het risico toegenomen dat het ongenoegen zich op andere manieren kan gaan uiten. Andere manieren, die zolang ze niet ``ludiek`` zijn, niet door ons- en zeker niet door u, aangemoedigd worden.

Tenslotte merken wij op dat u niet op de vraag ingaat hoe u zelf actief bent, of welke stappen u gaat ondernemen om uw beroepsgroep in een beter daglicht te stellen, maar kennelijk liever stilletjes als `` foute advocaat`` door het leven gaat.

Wie: Van de Redactie:
Waar: St. Pierre à Champ FR

Zoals u hieronder lezen kunt kregen wij gratis juridisch advies.
Onder het motto; `` gaat het niet zoals het moet, moet het maar zoals het gaat``. Wij hebben daarop alle anoniem geplaatste berichten verwijderd, behalve van die advocaat zelf die kennelijk goede redenen heeft om onzichtbaar te blijven. Voortaan kunnen wij berichten opnemen met uw naam en adres, of plaatsen wel uw ervaringen met een bepaalde advocaat, doch zonder zijn of haar naam er bij te noemen. Lijkt ons wel zo correct, doch hebben in het verleden besloten ook anonieme bijdragen te plaatsen omdat sommige zaken nog onder de (tucht)rechter waren- en om cliënten tegen sommige zich crimineel gedragende advocaten te beschermen.

Wie: Van de Anonieme Rechtsgeleerde
Waar: Nergenshuizen.

Geachte redactie:

Het zou mooi zijn als u dat doet, maar het is niet vereist om naam en gegevens bij een bericht te plaatsen. Het is slechts verplicht om de naam en gegevens op eerste verzoek van de advocaat aan die advocaat op te geven, zodat die kan overwegen contact met de plaatser op te nemen of te dagvaarden. Dat scheelt dus weer.

Red: Graag vernemen wij van u wat uw inzet is om uw beroepsroep in een beter daglicht te stellen. Uw recente acties op deze site hebben er niet erg toe bijgedragen.

Wij hebben besloten om de anoniem geplaatste ervaringen met rechtsgeleerden te verwijderen omdat dat op die manier een aantal jaren zijn functie al heeft gehad- en in de wetenschap dat het estafettestokje alreeds door een 25-tal andere sites overgenomen is.


Wie: Algemeen
Waar: Denhaag

Goeidag ik vroeg me af waar kan ik me klacht neerzetten
over advocaat Mr. B okal bespreek je het met de comisie dat
de advovaat ons in de zaak keer op keer laat zitten we naar
de ombus man zijn gegaan veel kan er niet voor ons gedaan
worden want de ene advocaat beld de ander op want vaat nirt
meer om ons mensen en ons rechten nee gaat om geld bij
deze advocaat en op komen dagen doet boorder ook niet
Hij stuurt iemamd in opleiding hoe kunnen we hier wat mee doen
181ero en dat noemt zich een prodeo advocaat en
gelijk een deur waarden stuuren waar staat deze advocaat
voor dan?

Red: U kunt een klacht indienen bij de Deken van het arrondissement waarin de advocaat waar u klachten over heeft woont. Voor nadere informatie verwijzen wij naar De Nederlandse Orde van Advocaten. Succes.

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: