Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: B.L.G. Moolhuijsen
Waar: Roermond

Deze advocaat geeft adviezen aan zijn cliënten om valse aangifte te doen bij Politie en Justitie. Aantoonbaar schriftelijk. Kantoorgenoot van Hameleers Roermond.

Wie: Niemand
Waar: Niemandsland

Dat deze geweldige Site door de Togamaffia wordt belaagd,is niet zo vreemd,de Togamaffia is al jarenlang onderling cliënten tegen elkaar aan het uitspelen/verraden/verkopen.
Mijn ervaringen met deze maffiageleerden is omvangrijk,aangifte doen van oplichting gaat niet.Een schrijven naar Teeven heeft géén zin.De Togamaffia is onaantastbaar.De Juridische databank is aangepast,eerder stonden de leden van de Orde van Advocaten
per regio vermeld,zodat de belangenverstrengeling zichtbaar was.
Deze pagina is verwijderd,ergo er staat niet eens meer het postadres van de Orde van Advocaten meer per regio vermeld. [???]

Red: Kijk ook eens op www.mr-beulen-slaat-weer-toe.nl

Als men de moeite neemt om een website (te laten) bouwen en ieder document van het hele proces onverkort daarop in te scannen, kan niemand je van smaad betichten. Ze zetten zichzelf te kakken. Blijkbaar het enige wapen dat wij burgers er tegen hebben.

Probeer buiten dit old-boy's netwerk te blijven en gerezen problemen onderling netjes op te lossen. Dat mag dan wat kosten, maar die kosten heb je in de hand.
Helaas is de slechte naam die de hele keten van het juridisch apparaat opgebouwd heeft ten koste van de oprechte mediator- rechter- advocaat die voor niets meer of minder dan een redelijke vergoeding zijn werk naar eer en geweten doet. Het zou in die zin goed zijn dat men ook zo af en toe eens een positieve ervaring met naam en toenaam plaatst.

Wie: drs. J.A. Waal
Waar: Utrecht

Drs. Waal is als Algemeen Directeur werkzaam bij het Juridisch Loket. Beklaagde heeft een klacht afgedaan zonder hoor- en wederhoor en middels valsheid in geschrifte. Het is dieptriest dat een instantie van de rechtspraak zelf niet-integer met klachten omgaat en deze door lasterpraat de doofpot in werkt. Hiermee is de kwestie aangiftewaardig geworden en gedaald tot strafzaak. Ik hoop dat de betrokkenen zich toch ooit eens stevig achter de oren zullen krabbelen over wat voor onrecht ze een mens aan hebben gedaan. Wat een walgelijke mentaliteit.

Wie: Mr. dr. A.J.G.M. van Montfort
Waar: Amsterdam

Mr. Andre van Montfort is voorzitter van de Examencommissie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het nieuws ziet u de VU regelmatig voorbijkomen in relatie tot fraude- en plagiaatzaken. Frauderende docent dr. Ronald van Steden was op de hoogte van verzonnen interviews door een Marokaanse student. De Examencommissie heeft onder leiding van Van Montfort geweigerd om haar over een herbeoordelingsverzoek uit te spreken door de melder van deze fraude! Dr. Agnes Akkerman heeft deze zelfde melder een aangifte en een jaar later op twee tiende punt laten zakken voor diens afstuderen. Deze docente geeft ook les op de Radboud Universiteit Nijmegen. Agnes A. geeft hiervoor tegenstrijdige verklaringen en volgens de Examencommissie van Van Montfoort is de beoordeling een exclusieve bevoegdheid van de docent. Het is misdadig dat een criminele docent de ruimte krijgt om te frauderen. De Examencommissie van Van Montfoort informeert zich niet, behandelt verzoeken buiten de wettelijke termijn. Andere basisprincipes, waaronder de rechten op een second-opinion en het recht op inzage, zijn de commissie moedwillig vreemd. Van alle strafbare feiten is en wordt aangifte gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie Amsterdam, zij weigert overigens de naam van de Officier van Justitie die de eerste aangifte zonder enige vorm van strafrechtelijk onderzoek te seponeren, zijn de feiten niet-strafbaar. Op deze Faculteit wordt met medeweten- en medeplegen van Van Montfort (nota bene rechter bestuursrecht binnen het arrondissement Noord-Nederland) stelselmatig fraudezaken in de doofpot gewerkt en studenten die klokkenluiden wordt slagen onmogelijk gehouden. Intimidatie, valsheid in geschrifte, fraude, smaadschrift en afpersing zijn hier aan de orde van de dag. Integriteitonderzoeker Peter Hollander en studentenombudsman Lies Poesiat weigeren meldingen en klachten in behandeling te nemen. Ook het College van Beroep voor de Examens met secretaris drs. A. van Donk en het College van Bestuur zijn op de hoogte van de diplomafraude. Alleen studenten van Marokkaanse komaf worden in het pluche gelegd, omdat de VU vanuit de (r)overheid aan afstuderende Marokanen drie maal zo veel verdiend. Marokanen mogen hier alles: Te laat komen, ziek zijn, geen of verkeerde opdrachten maken, onvoorbereid zijn en anders zijn ze volgens de linkse-VU-elite slachtoffer van racisme. De VU trekt freeridende en lapszwansende Marokaanse studenten voor en terroriseert serieuze studenten. Voorspelling: Binnen nu en tien jaar zijn aan de VU behaalde diploma\'s weinig meer waard. De VU heeft dan de reputatie van INHOLLAND onder de universiteiten en is afgedaald tot de Ibn Ghaldoun universiteit.

Wie: Irene M.L. Hassink
Waar: Badhoevedorp

Irene Hassink van Weidema & Van Tol Advocaten te Badhoevedorp weigert klachten (serieus) in behandeling te nemen. Deze niet-integere beroepsleugenaar heeft niet eens het fatsoen in haar verrotte ziel om ten minste te reageren op korte, vriendelijke, zakelijke mails. Dit is georganiseerde misdaad om het minst humaan mogelijke niveau!

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: