Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Conflict? Ga dan niet naar een advocaat.

In sommige zaken ontkomt u er niet aan, maar informeer eerst goed of in uw geval de inzet van een advocaat beslist noodzakelijk is. Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Kijk dan op het internet of de advocaat van uw keuze niet op één of andere site negatief genoemd wordt. Deze nieuwe site kan daar na verloop van tijd ook behulpzaam in zijn.

Waarom gewaarschuwd tegen de advocatuur? Als bijv. een aannemer of loodgieter slecht werk aflevert, dan hoeft u hem niet of niet volledig te betalen, desnoods wendt u zich tot een consumenten-organisatie. Een advocaat kan echter maar wat aan rotzooien want die kan zich er altijd achter verschuilen dat de Rechter nu eenmaal anders heeft beslist. Klachten tegen advocaten worden door andere advocaten behandeld die zich in dat geval Deken of Hof van Discipline noemen. Die zijn niet ingesteld om zaken tot hun "recht" te laten komen, maar om hun collega's door dik en dun uit de wind te houden.

Vooral in besloten civiele zaken is het niet de wijsheid of het rechtsgevoel van de rechter dat voor de uitslag bepalend is, maar het netwerk dat de advocaat daar binnen "het apparaat" heeft. Immers advocaten, rechters, griffiers en mediators kennen elkaar allemaal en spelen elkaar amicaal de zaken toe waarin het "hoe rijker de cliënt, hoe langer ze de zaak rekken voorop staat." Niet om iets tot zijn "recht te laten komen", maar tot het in stand houden van het apparaat zelf.

U kent uw eigen specifieke zaak.

Zet de advocaat waar u goede of slechte ervaringen mee heeft met naam en toenaam en een korte omschrijving van max. 400 woorden op deze site en help daarmee uw lotgenoten.

Welke Rechtsgeleerde wordt al op deze site genoemd?

N.B. U kunt uw verhaal ook kwijt als het klachten betreffen tegen een rechter, deken, leden van de Hoven van Disciplines, griffier, forensisch-deskundige of mediator. Het is nu eenmaal één pot nat!

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam:

Wie staat er al op deze site?

Wie: Mr. X
Waar: Nijmegen

Een tijdje terug stonden hier vier verschillende negatieve reacties over mr. X uit Nijmegen. Zelf heb ik ook hele slechte ervaringen met deze advocaat. Omdat die reacties hier stonden, gaf dat mij nog wel genoegdoening omdat ik hoopte dat anderen dit zouden lezen en niet naar hem zouden gaan....

Wie: Van de Redactie:
Waar: -

Wij willen graag meewerken om een advocaat en zijn kantoorgenoten waar in het verleden klachten over geuit zijn door zich benadeeld voelende clienten een nieuwe kans te geven door die oude berichten te verwijderen.

Rechtsgeleerden die met spierballentaal dreigden deze site uit de...

Wie: De anonieme Rechtsgeleerde
Waar: Wil hij niet zeggen

Het gaat niet om 1 advocaat, maar om meerdere advocaten. Wij zijn niet bereid om met u te onderhandelen, u bent immers niet in die positie. Wij hebben u reeds eerder laten weten dat uw site met één enkel verzoek aan de kort geding rechter wordt verwijderd. Wij hebben immers ook de andere sites...

bekijk alle inzendingen