Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Conflict? Ga dan niet naar een advocaat.

In sommige zaken ontkomt u er niet aan, maar informeer eerst goed of in uw geval de inzet van een advocaat beslist noodzakelijk is. Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Kijk dan op het internet of de advocaat van uw keuze niet op één of andere site negatief genoemd wordt. Deze nieuwe site kan daar na verloop van tijd ook behulpzaam in zijn.

Waarom gewaarschuwd tegen de advocatuur? Als bijv. een aannemer of loodgieter slecht werk aflevert, dan hoeft u hem niet of niet volledig te betalen, desnoods wendt u zich tot een consumenten-organisatie. Een advocaat kan echter maar wat aan rotzooien want die kan zich er altijd achter verschuilen dat de Rechter nu eenmaal anders heeft beslist. Klachten tegen advocaten worden door andere advocaten behandeld die zich in dat geval Deken of Hof van Discipline noemen. Die zijn niet ingesteld om zaken tot hun "recht" te laten komen, maar om hun collega's door dik en dun uit de wind te houden.

Vooral in besloten civiele zaken is het niet de wijsheid of het rechtsgevoel van de rechter dat voor de uitslag bepalend is, maar het netwerk dat de advocaat daar binnen "het apparaat" heeft. Immers advocaten, rechters, griffiers en mediators kennen elkaar allemaal en spelen elkaar amicaal de zaken toe waarin het "hoe rijker de cliënt, hoe langer ze de zaak rekken voorop staat." Niet om iets tot zijn "recht te laten komen", maar tot het in stand houden van het apparaat zelf.

U kent uw eigen specifieke zaak.

Zet de advocaat waar u slechte ervaringen mee heeft met naam en toenaam en een korte omschrijving van max. 400 woorden op deze site en help daarmee uw lotgenoten.

Welke Rechtsgeleerde wordt al op deze site genoemd?

N.B. U kunt uw verhaal ook kwijt als het klachten betreffen tegen een rechter, deken, leden van de Hoven van Disciplines, griffier, forensisch-deskundige of mediator. Het is nu eenmaal één pot nat!

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam:

Wie staat er al op deze site?

Wie: Rechters
Waar: Overal

Onlangs heb ik een aflevering van KRO Brandpunt op de tv bekeken.Thema ``onbegrensde opsporing``, een aanrader om deze veelzeggende aflevering via het internet eens te bekijken!
Vast staat dat rapportages eenzijdig in betaalde opdracht door privé-detectives gekleurd opgemaakt klakkeloos...

Wie: B.L.G. Moolhuijsen
Waar: Roermond

Deze advocaat geeft adviezen aan zijn cliënten om valse aangifte te doen bij Politie en Justitie. Aantoonbaar schriftelijk. Kantoorgenoot van Hameleers Roermond.

Wie: Niemand
Waar: Niemandsland

Dat deze geweldige Site door de Togamaffia wordt belaagd,is niet zo vreemd,de Togamaffia is al jarenlang onderling cliënten tegen elkaar aan het uitspelen/verraden/verkopen.
Mijn ervaringen met deze maffiageleerden is omvangrijk,aangifte doen van oplichting gaat niet.Een schrijven naar...

bekijk alle inzendingen