Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Conflict? Ga dan niet naar een advocaat.

In sommige zaken ontkomt u er niet aan, maar informeer eerst goed of in uw geval de inzet van een advocaat beslist noodzakelijk is. Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Kijk dan op het internet of de advocaat van uw keuze niet op één of andere site negatief genoemd wordt. Deze nieuwe site kan daar na verloop van tijd ook behulpzaam in zijn.

Waarom gewaarschuwd tegen de advocatuur? Als bijv. een aannemer of loodgieter slecht werk aflevert, dan hoeft u hem niet of niet volledig te betalen, desnoods wendt u zich tot een consumenten-organisatie. Een advocaat kan echter maar wat aan rotzooien want die kan zich er altijd achter verschuilen dat de Rechter nu eenmaal anders heeft beslist. Klachten tegen advocaten worden door andere advocaten behandeld die zich in dat geval Deken of Hof van Discipline noemen. Die zijn niet ingesteld om zaken tot hun "recht" te laten komen, maar om hun collega's door dik en dun uit de wind te houden.

Vooral in besloten civiele zaken is het niet de wijsheid of het rechtsgevoel van de rechter dat voor de uitslag bepalend is, maar het netwerk dat de advocaat daar binnen "het apparaat" heeft. Immers advocaten, rechters, griffiers en mediators kennen elkaar allemaal en spelen elkaar amicaal de zaken toe waarin het "hoe rijker de cliënt, hoe langer ze de zaak rekken voorop staat." Niet om iets tot zijn "recht te laten komen", maar tot het in stand houden van het apparaat zelf.

U kent uw eigen specifieke zaak.

Zet de advocaat waar u slechte ervaringen mee heeft met naam en toenaam en een korte omschrijving van max. 400 woorden op deze site en help daarmee uw lotgenoten.

Welke Rechtsgeleerde wordt al op deze site genoemd?

N.B. U kunt uw verhaal ook kwijt als het klachten betreffen tegen een rechter, deken, leden van de Hoven van Disciplines, griffier, forensisch-deskundige of mediator. Het is nu eenmaal één pot nat!

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam:

Wie staat er al op deze site?

Wie: G.W Brands-Bottema senior rechter
Waar: Arnhem

In 2012 heb ik een beroep gedaan op het blokkaderecht voor mijn kleinkind dat al sinds 2010 bij ons woonde destijds per direct uithuis geplaatst omdat de moeder wegens suicidepogingen en een psychische stoornis gedwongen werd opgenomen, Blokkaderecht houd in: als de ouders de verblijfplaats van...

Wie: E. van Kemseke
Waar: Terneuzen

In 2014 vroeg ik een uitkering aan bij de gemeente Terneuzen. Hier had ik net geen recht op,kon volgens hun wel mijn kinderalimentatie laten herzien. Die was erg laag.
De betreffende advocaat heeft zijn best gedaan. Aangezien mijn ex-man ong. 4300 netto verdiend,vond ik dat ik op nog iets...

Wie: Mr Vliexs
Waar: Nijmegen

Zorgplicht advocaat. Brunet advocaten (Messelink en Vliexs) heeft ons bijgestaan bij een arbitrage procedure. De tegenpartij stelde in de procedure dat haar omzet praktisch nihil was en op basis van deze informatie namen wij een standpunt in. Hierom vroeg Brunet advocaten niet naar de resultaten...

bekijk alle inzendingen